Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола

  www.factor-bs.com

  00:05Неделя

  16 Декември 2018

  архив   Facebook   Twitter   Google+   Youtube   RSS feed
  Бургас вятър: KM/h 5 дневна прогноза  

  Кметът Васил Едрев: Ремонтът на уличните настилки - задача номер едно!

  09-04-2018 0 2838

  Снимка:

  Интервю на Веселин ПРЕНЕРОВ с кмета на Община Айтос Васил Едрев

   

   

  - Г-н Едрев, поводът за този разговор са многото новини от Айтос от началото на тази година. Изглежда, 2018-а ще е напрегната за Общината - получихте финансиране по важни проекти, предстои Ви дълъг строителен сезон. Кажете, какво се случва в Община Айтос след последния ни разговор през октомври м.г. - това са близо шест месеца?

  - Строителният сезон в Айтос вече започна в парк „Славеева река" - един проект, за който финансирането от 1 600 000 лева беше осигурено преди близо две години. За съжаление, процедурата за избор на изпълнител се проточи във времето. Имам уверението на изпълнителя, че една от зоните в парка, в която тази година ще се проведе 50-то юбилейно издание на фолклорните празници „Славееви нощи", ще бъде завършена до началото на месец юни.

  Другият голям строителен проект е свързан с ремонта на улиците в града и общината. Съвсем видимо е, че голяма част от улиците в града не са в добро състояние, отвориха се дупки, голяма част от тротоарите се нуждаят от ремонт. Предстои да обявим обществена поръчка за реконструкцията и рехабилитацията на уличната мрежа в Айтос. Подписахме договор за безвъзмездно финансиране за близо 2 милиона лева с Държавен фонд „Земеделие". По Програмата за развитие на селските райони успяхме да осигурим пари за основен ремонт на седем основни улични артерии в града. Към тези 2 млн. лв, тази година бюджетът прибавя и планираните в капиталовата програма 628 600 лева за уличните настилки в общината.

  - Имахме възможност да снимаме строителните дейности в парка. Какво точно се предвижда по проекта, какво да очакват айтозлии и гостите на Айтос?

  - Проектът цели изграждането и възстановяването на зоните в парка, на обща площ 381 дка. Алеите ще бъдат преасфалтирани, ще има ново парково осветление. Нова алея ще върви по линията на река „Славеева". В „сухия" басейн вече се изгражда многофункционален спортен комплекс. Предвидени са нови детски площадки за деца на различна възраст, а старите ще бъдат реновирани. Ремонтира се сградата на лятната естрада. Цялостно се подменят настилките в съблекалните, баните и останалите помещения, подменя се фаянсът, измазват се и се боядисват стените и таваните, подменя се вътрешната и външната дограма. Ще бъде изпълнена цялостна дренажна система около сградата и хидроизолация по целия периметър на откритата сцена. Проектирани са зони за отдих, за барбекю, нови пейки, съдове за смет и т.н.

  - Започвате едновременно няколко големи проекта - парка, улиците в града и селата - и всичко това, успоредно с най-мащабния общински проект за изграждане на пречиствателна станция в Айтос. Докъде стигнаха нещата там?

  - Колкото е по-голям един проект, толкова повече усилия и работа изисква. Беше проведена работна среща с представители на общината, екипа за управление и изпълнителите по обществените поръчки за инженеринг и строителен надзор. Тези срещи ще бъдат ежемесечни. В края на миналата седмица, работните проекти са предадени за извършване на оценка за съответствието, на надзорните фирми. Знаете, че този проект ми беше завещан, знаете колко много проблеми трябваше да решим, за да стигнем до тук. Затова се радвам, че реалното му изпълнение вече е в ход.

  - Ясно е, че общинските бюджети са разчетени, с тях не може да се свърши много. Затова, днес, проектите са лицето на една община. За кои други сфери, Община Айтос успява да осигури пари извън бюджета, с работа по проекти?

  - Кандидатстваме и изпълняваме проекти във всички общински сфери. През миналата година, за първи път, спечелихме финансиране по проект за зелената инфраструктура. Средствата са по Програмата за трансгранично сътрудничество, дейностите по проекта продължават и през тази година в партньорство със Специализираната администрация на провинция Одрин, Турция. Спечелихме 206 хиляди лева по проекта, с 174 490 лева от тях закупихме техника. Техника, каквато досега нямахме и се налагаше да наемаме, и съответно си плащахме наемните цени - трактор, вишка, косачки и т.н. В момента подготвяме още два проекта с Одрин, по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество. Единият е за ремонт на зоопарка в партньорство с Регионалната Дирекция по горите и водите - Одрин. Вторият е за работа с децата и за закупуване на още техника. По този проект отново ще работим в партньорство със Специализираната областна администрация на Одрин.

  - Един от приоритетите на общините е социалната политика, защото все повече хора се нуждаят от социална подкрепа. Разполага ли Айтос с достатъчно ресурс в тази посока?

  - Последният социален проект, по който спечелихме финансиране, е в партньорство с Гьотеборг, Швеция. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 170 203 лева Най-общо, проектът е за грижа за възрастните хора. Идеята е да заимстваме добрия шведски опит. Вече успешно сме реализирали един образователен проект с Гьотеборг, надявам се и този да доведем до успешен край.

  В края на миналата година приключихме друг проект за социални услуги - „Грижа за независим живот" на стойност близо половин милион лева. Съсвем скоро финализирахме и проект за активиране и заетост на младежи до 29 години. Инвестицията за близо 230 хиляди лева е за активизирането на млади хора, които нито учат, нито работят. От 1 март до края на годината ще функционира "Обществена трапезария", която осигурявя топла храна на семействата в най-тежко положение. Имаме добре работещ Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня, Защитено жилище за младежи с ментални увреждания и два дневни центъра за хора с увреждания. Сега започна и кампания, при добра организация от страна на БЧК-Айтос, в която 1058 социално слаби получават хранителни пакети от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

   

  - Г-н Едрев, като бивш спортист, зная, че имате специално отношение към спорта. Какво е състоянието на спортната база в общината?

   

   

  - Община Айтос има много спортни клубове. Наскоро беше възстановен и един клуб с традиции - Баскетболният клуб, на който и аз съм възпитаник. За тези клубове и за масов спорт се нуждаем от добра спортна база. В момента строим Спортен комплекс в парка. В комплекса ще има две футболни и едно баскетболно игрище, скейт-площадка, поле за бадминтон и тенис на маса. Изгражда се и дренажна система за събиране на повърхностните води. През миналата година обновихме градския стадион. Избран е вече изпълнител за изгражданeто на спортния комплекс в най-голямото населено място в общината - село Карагеоргиево. Там ще бъдат инвестирани над 400 хиляди лева. Отделили сме средства в бюджета - 30 000 лева, специално за ремонта на Залата за спортни игри, където се провеждат по-голямата част от състезанията от годишния спортен календар на Общината. Използваме всяка възможност да кандидатстваме за финансиране по донорски програми за пълното обновяване на спортната база.

  - Общинският съвет в Айтос прие бюджета за 2018 г. без никакви корекции. Как успяхте да обедините всички политически сили в Съвета около този бюджет? И каква е неговата философия?

  - Основната цел на бюджета на община Айтос за 2018 г. е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на общината. Разработен е така, че да гарантира сигурност на бюджетната сфера и в същото време да осигури безпрепятствено усвояване на средствата по европейските проекти. Запазва се обемът на финансираните дейности. Основната цел е по-високо качество на предоставяните на гражданите публични услуги.

  Що се отнася до философията на бюджета - през последните години тя почива на няколко принципа - ясни приоритети, реализъм в приходната част, оптимизация на разходите и увеличаваща се капиталова програма. Така че логично е, всички политически сили в Общинския съвет да застанат зад тези ясни приоритети.

  - Какво е различното в бюджета на Община Айтос тази година?

  - Двойно повече тази година са средствата за основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа - общо 541 000 лева. От тях 280 000 лева са средствата от републиканския бюджет, 245 000 лева са от преходен остатък. От общо 16 населени места в община Айтос, осигурено е финансиране за ремонт на 14 пътни връзки към града. Така че на практика, почти всяко село ще има своя обновен пътен участък. Парите са разпределени след експертна обиколка, която е оценила необходимостта от ремонти за всеки пътен километър на територията на Общината.

  442 000 лева залагаме за реконструкцията на Автогара - Айтос, която не е ремонтирана от 30-40 години. Предвидени са близо 630 хиляди лева за уличните настилки в общината. Над 8 и половина милиона в бюджет `2018 са осигурени по Оперативна програма „Околна среда" за изграждането на Пречиствателната станция в Айтос. Тези пари са резултат от проектната политика на Община Айтос за допълнително финансиране. Те не кореспондират нито с парите от местните данъци и такси, нито със средствата, осигурени от централния бюджет за капиталната програма.

  150 000 лева собствени приходи са планирани за  изграждането на Пешеходна алея до Гробищния парк. Инвестицията е съобразена с искането на гражданите, и е най-вече - за безопасността им. Отделно, ще бъдат вложени общо 75 000 лeва собствени приходи за изграждане на нови алеи и водоснабдяване на отделните зони в Гробищния парк. За образование и социални дейности, в капиталната програма са планирани още над 73 000 лева за нови съоръжения, ремонти и оборудване, които да подобрят условията за обучение на децата и качеството на предлаганите социални услуги. Има още десетки обекти и дейности, които ще бъдат финансирани от бюджета. Като към тях прибавим и работата по проектите, годината се очертава особено напрегната. Но вярвам, че ще се справим с всички предизвикателства.

  - Проектът за парка беше Ваша лична кауза номер едно. Ремонтите започнаха. Коя е сега задача номер? И как най-общо изглежда ежедневието на кмета на Община Айтос?

  - От седем години, ежедневието ми е свързано основно с търсене на възможности за допълнително финансиране на дейности и обекти. Защото, рамките на бюджета са твърде тесни за всичко, което трябва да се свърши. Имал съм добри и не толкова добри моменти - зависи от резултатите.

  Що се отнася до задача номер едно - това безспорно са уличните настилки. Това е основният проблем на сто процента от кметовете. Това е и основно искане на гражданите. Затова се радвам, че успяхме да осигурим достатъчен финансов ресурс за градските улици. Но кога ще започнат ремонтите, зависи единствено от обществената поръчка. Надявам се, да няма обжалвания и за първи път от много години насам да инвестираме немалко пари в ремонта на улиците.

  - По места, много кметове срещат сериозна съпротива в Общинския съвет. Как работите Вие с местния парламент?

  - Дано не прозвучи пресилено, но през този мандат работим в синхрон. Много важна част от общата ни работа са предварителните ни срещи, разговори и заседанията на постоянните комисии. Там, с участието на представители на администрацията, се разискват всички въпроси. Заседанията протичат делово, изразяват се различни мнения, случва се да спорим, но стигаме до консенсус. Затова искам да благодаря на председателя на ОбС и на всички общински съветници за предложенията, за решенията и за активната им работа. Считам, че Общинската администрация и Общинският съвет имат една кауза, ясни цели и открита политика. Всички наши действия са подчинени единствено и само на законодателството в Република България. Както навсякъде - случва се, да прозират и партийни интереси, но като цяло Съветът е единен, когато се отнася до важни решения, свързани с проблемите и бъдещето на общината.

  - За какво най-често Ви питат айтозлии на улицата и в приемния ден?

  - Сега най-често ме питат кога ще е готов паркът. И съвсем естествено, защото от известно време ремонтът създаде неудобства. В грижа за безопасността на хората, ги призовахме да не посещават парка, заради започналите основни строителни дейности и наличието на тежки машини. Поднасям им извинения, за това, че временно достъпът до парка е ограничен. Но е ясно, че всичко, което се прави там, е за тях и за децата на Айтос.

  И на улицата, и в приемния ден, хората питат за програмата за саниране. Интересът е огромен, но за всички е ясно, че това е държавна политика. Бих казал, една много успешна политика, която имаме уверението, че ще бъде продължена.

  В приемния ден хората идват най-вече с лични проблеми, които се опитваме в максимална степен да решим, доколкото те са свързани с работата на Общинската администрация. Поставят се и обществено значими въпроси, подават се сигнали и т.н. Всичко това в голяма степен помага и на мен, като кмет, и на администрацията - да видим проблемите, да ги чуем от хората.

  - Как мислите, какво искат да чуят айтозлии от Вас като кмет? Какво бихте искали да им кажете?

  - Бих искал да знаят, че всички граждани имат еднакви права и задължения, и че никой не е, и няма да бъде толериран. Много ми се иска гражданите да вярват на това, което казвам и правя, а не на това, което някой е решил да напише. Да знаят, че съм готов да подкрепя всяка позитивна идея, и че вратата ми е отворена за всеки. Фейсбук е нещо уникално, постигнато от цивилизацията, но нека айтозлии да не бъдат статични наблюдатели пред компютрите. Нека всеки, който има проблем или вижда проблем - да дойде и да го сподели. Така е честно.

  Не се съмнявам, че айтозлии обичат и милеят за родния град, затова вярвам, че всеки е готов да даде своя принос за развитието му. Защото тук живеем и ще живеем заедно, тук живеят и ще живеят децата и внуците ни.

  коментари

  Добави своя коментар
  още новини
  Актуален брой на вестника
  анкета

  Какво да има на мястото на "жабарника"?

                                    Резултати
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.73312
  gbp Британска лира GBP 2.17714
  chf Швейцарски франк CHF 1.7379
  хороскоп
  всички

  Зодия Овен

  21 март - 20 април

  Следвайте ни
  Facebook            
  Контакти

  Редакционен офис:
  Бургас, ул. „Милин камък” 9

  Репортери: 0878/424676
  Реклама:       056/825435
                 0878/424698
                 0897/546055

  За реклама във вестник „Черноморски фар“
  e-mail:  far@chfar.com, topkarov@faragency.bg

  За реклама в Черноморски фар ONLINE
  e-mail:  reklama@faragency.bg

  За въпроси, съобщения, писма, запитвания,
  предложения, сигнали и др.

  e-mail: info@faragency.bg

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: admin@faragency.bg

  За връзка с репортерите: reporter@faragency.bg

  Важно:
  При цитиране на части от материали от faragency.bg и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Черноморски фар. Всички права запазени.
  placeholder